با عرض خوش آمد گویی و با تشکر از حسن انتخاب شما بخاطر مطالعه این وبلاگ لطفا در صورتی که مطالب ما را مورد توجه شما قرار گرفت برای دریافت روزانه مطالب علمی دو پیج پایین صفحه و پیج های سمت راست صفحه را لایک بفرمایید لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را نیز در صورت تمایل از طریق صفحات فیسبوک ما یا قسمت نظرات منعکس نمایید.

۱۳۹۴ فروردین ۱۸, سه‌شنبه

پس از مهبانگ چه اتفاقی افتاد؟

پس از مهبانگ چه اتفاقی افتاد؟
حدود 36-^10ثانیه بعد ازانفجار بزرگ دمای عالم به 27^10درجه کلوین رسید.در این مرحله جهان هستی شروع به انبساط کرد که به آن تورم کیهانی می گویند.بین لحظه 35-^10 و لحظه 33- ^10ثانیه پس از انفجار،عالم با سرعت فرانور به میزان 50^10انبساط پیدا می کند.در ثانیه 33-^10،دما به 25^10درجه کلوین می رسد،در این موقع کوارک ها و پاد کوارک ها به وجود می آیند.ولی در این هنگام گرما چندان زیاد است که پروتون ها و نترون ها نمی توانند تشکیل شوند.بعد از 12-^10 ثانیه دمای عالم به 16^10درجه کلوین می رسد.در این موقع چهار نیروی شناخته شده شکل می گیرد:
1.نیروی هسته ای ضعیف
2.نیروی هسته ای قوی
3.نیروی الکترومغناطیس
4.نیروی گرانش
این چهار نیرو در آغاز مهبانگ یکی بوده اند.
در ثانیه 16-^10دما به 13^10 کلوین رسید.کوارک ها دیگر نمی توانستند بصورت آزاد وجود داشته باشند و به هاردرون تبدیل شدند که از آنها پروتون ها و نترون ها و پادنترون ها(با بار مثبت)و نوترون ها(با بار منفی)،و سرانجام مقدار زیادی ذرات خنثی به نام نوترینو به وجود آمدند. بعد از 4-^10 ثانیه دما به 12^10درجه کلوین می رسد.اکثر پروتون ها و نوترون ها با برخورد به پادپروتون ها و پادنترون ها از بین می روند و تنها مقدار بسیار ناچیزی از پروتون ها و نترون ها به نسبت 1:6 باقی می مانند که بعدها از آنها هلیم ساخته می شود در این لحظه گرما چندان بود که الکترون ها و پاد الکترون ها به وجود آمدند.
یک ثانیه بعد از مهبانگ،دما به 10^10 درجه کلوین افت می کند.حال الکترون ها و پادالکترون ها نیز همدیگر را نابود می کنند و جز مقدار ناچیزی(9-10 قسمت آن)باقی نمی ماند.از این مقدار ناچیز الکترون مواد آینده هستی به وجود می آید.
پس از 10 ثانیه که از انفجار بزرگ می گذرد؛دما به 9^10کلوین می رسد.پروتون ها و نترون ها از طریق همجوشی هسته ای اولین هسته اتمی را به وجود آوردند.به این مرحله هسته زایی می گویند.در این مرحله %25 ایزوتوپ هیلیم 4 و 001/0 % ایزوتپ های هیدروزن سنگین یا دوتریم،D و همچنین مقدار بسیار ناچیزی ایزوتوپ هیلیم 3 تولید می شود.%75 بقیه پروتون ها بعد ها هسته اتم هیدروژن را ساختند.بعد از 5 دقیقه هسته سازی مهبانگ به پایان رسید.نوترون های آزاد باقی مانده دیگر ثابت نبودند و به تدریج به پروتون و الکترون تبدیل شدند.بقیه عناصر سنگین بعدها درون ستارگان به وجود آمدند.
بعد از حود سیصدهزار سال دما به 3000 درجه کلین افت کرد.در این شرابط پروتون ها و نترون ها و الکترون ها توانستند اتم های پایدار به وجود آوردند و نور توانست بدون مانع به حرکت خود ادامه دهد.

پیدایش جهان هستی و حیات بروی کره زمین
دکتر ابوالحسن حاجی حیدری/انتشارات مازیار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر