با عرض خوش آمد گویی و با تشکر از حسن انتخاب شما بخاطر مطالعه این وبلاگ لطفا در صورتی که مطالب ما را مورد توجه شما قرار گرفت برای دریافت روزانه مطالب علمی دو پیج پایین صفحه و پیج های سمت راست صفحه را لایک بفرمایید لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را نیز در صورت تمایل از طریق صفحات فیسبوک ما یا قسمت نظرات منعکس نمایید.

۱۳۹۲ آبان ۲, پنجشنبه

آیا هیگز می تواند ماده تاریک را توضیح دهد؟

کشف های اخیر از هیگز بهترین راه دانستن نقش آن در توضیح ذرات بنیادی است.
اماحالا فیزیکدانان شگفت زده شده اند که اگر هیگز نقش تولید ماده تاریک بایرونی را در جهان اولیه داشته باشدبنابر این سبب ماده تاریک نامتقارن می شود و مشاهدات نامتقارن بایرونی از ماده تاریک و ذرات ضد ماده دلیل این نتیجه گیری است.
با کشف هیگز قطعه آخر از مدل استاندارد فیزیک بنیادری در جاش قرار داده شد.و سوالی که در حالا در فیزیک بنیادی مطرح است این است که آیا هیگز می تواند نقشی در جهان اولیه برای توضیح دو قطعه بنیادی مشاهده شده داشته باشد یا نه؟منشا ماده تاریک و ضد ماده متقارن؟در جهان اولیه ذرات بنیادی هیگز از ضد ذره های آن متمایز بوده اند.ما مشاهده کردیم که تقارن بین هیگز و ضد هیگز باید حلقه گمشده بین ذرات بنیادی هیگز و ماده تاریک قابل مشاده باشد.که مشاهدات کاملا به این نتیجه گیری شباهت دارند.
هیگز می تواند حلقه گمشده در دو حالت باشد:
اول :اگر ماده تاریک در جهان اولیه متقارن باشد تقارن سبب انتقال هیگز و ضد هیگز از یک تقارن دیگر می شود.در حالت دیگر در دنباله آن برعکس آن می تواند در تقارن بایرونی در ولین انتقال هیگز متقارن اتفاق افتاده باشد و بعد از آن به یک ماده تاریک نا متقارن منتقل شده باشد.
در هر دو حالت هیگز دروازه ای برای تقارن را فراهم می کند که می تواند از فاز تاریک به فاز قابل مشاهده انتقال یابد و برعکس.
در این سناریو ها ماده تاریک یک تقارن خواهد داشت فقط مثل ماده بایرونی.فیزیکدانان دو جفت ماده پیش بینی کرده اند که واسطه انتقال هیگز و تقاره است.
مکانیسم ما متکی بر وجود فعل و انفعالات بین میدان هیگز و فاز تاریک است که طبیعت فرض کرده در بسیاری از موارد گسترش مدل استاندارد از مدل ذره ای شکل می گیرد.تازگی کار ما در برسی نقش هیگز در انتقال ماده متقارن بین ماده تاریک و فاز قابل مشاهده است.و آن فرصتی را برای فاز ذرات و ماده تاریم عمومی و زایش ماده تاریک پیشنهاد می کند.
در حقیقت تحقیقات قبلی نشان می دهد هیگز نقش الکترو ضعیف جنس ذرات و فرآیند فیزیکی عدم تقارن هر دو عدم تقارن را در کیهان شرح می دهد.
آزمایشات آینده ما را قادر خواهد ساخت که این پیشنهادات را تست کنیم و و فیزیکدانان فورا می توانند وپاشی هیگز در درون شتاب دهنده هاردرونی را برسی کنند.دز این واپاشی هدف فرمیون هایی است که می توانند فرار کنند و انرژی از دست بدهند که قابل تشخیص است.
یرای زایش هیگز کار جدیدی باید انجام شود که بین ذرات بنیادی و نیروهای ضعیف تعامل ایجاد شود.
ذرات بنیادی منحصر به هیگز نیست اما قسمت های مختلفی از مدل فیزیک جدید را شامل می شود و LHC همچنین در جست و جوی اثر آنهاست.و پیش بینی دوم این است که هیگز باعث واپاشی قابل مشاهده بودن ماده تاریک ذرات بنیادی می شود و همچنین LHC ها نیز برای اثر آنها مورد جست و جو قرار می گیرند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر