با عرض خوش آمد گویی و با تشکر از حسن انتخاب شما بخاطر مطالعه این وبلاگ لطفا در صورتی که مطالب ما را مورد توجه شما قرار گرفت برای دریافت روزانه مطالب علمی دو پیج پایین صفحه و پیج های سمت راست صفحه را لایک بفرمایید لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را نیز در صورت تمایل از طریق صفحات فیسبوک ما یا قسمت نظرات منعکس نمایید.

۱۳۹۲ مرداد ۲, چهارشنبه

برف های باستانی روی مریخ!

شبکه هایی از دره های انشعاب دار با سطح ترک خورده در سراسر مریخ پخش شده است.این مطالعات دره های هک شده از آب را در چهار گوشه مریخ نشان می دهد که توسط رواناب از بارش ها از کوهها روان شده است.برف و باران زمانی اتفاق.می افتد که بادهای مرطوب بطور غالب به طرف بالا از طرف کوهها مورد فشار قرار گیرند.محققان شامل جیم هد استاد زمین شناسی گفت محققان چهار مکان را که در آن شبکه های دره ای وجود دارد درامتداد پشته کوه بلنده دهانه پشته یا دهانه بلندی ها رینگ یافته اند.
برای ایجاد منشا بادهای غالب در هر مکان محققان از یک مدل توسعه یافته GCMبرای مریخ استفاده می کنند.مدل شبیهسازی جریان هوا بر با گاز را بر اساس نظریاتدانشمندان ترکیب می کند در حال حاضر دانشمندان معتقد اند در اوایل مریخ اتمسفر وجود داشت.در مرحله بعد تیم از یک مدل بارش برای تعین مناطقی که در ان بادهای غالب با استفاده از GCM برای بارش تعین خواهند کرد به احتمال زیاد این متد برای هریک از مناطق مورد مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شبیه سازی ها نشان داد که بارش های سنگین از بالا از متراکم ترین شبکه های دره وجود داشته است.در پاسخ های پیچیده تراکم زهکشی از مدل های پیچیده بارشی توپوگرافی انتظار می رفت متفاوت بود کنت اسکانلون گفت تایید این مساله نیازمند یک راه پیچیده خواهد بود.
پارامتر های جوی مورد استفاده در مدل GCM بر اساس مدل گردش عمومی جامع جدیدی آب و هوای سرد را پیشبینی می کند.بارش مورد مطالعه در این مدل برف بود.اما به نظر می رسد برف هادر شرایطی که دره ها تشکیل می شد گرم شده اند و ذوب شده اند.در واقع برخی از بارش های باران در این دوره شکل گرفته بود.
اسکانلون گفت:مرحله بعدی برای شبیه سازی برخی از مدل های ذوب برف پاسخ به این سوال است که برف عظیم با چه سرعتی ذوب شود؟و آیا با باران نیاز دارد و آیا برف تخلیه کافی برای حک کردن دره ها را با ذوب آن را دارد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر